Publications

 

Journal articles (English only):

Suditu, B., Vâlceanu, D.G., Neguţ, S., Liliana Dumitrache, L., Nae, M., Simion, G., Vîrdol, D. 2016. Using ESDA for studying demographic disparities in Romanian low urban polarization areas, Urbanism. Architecture. Constructions, 7(2): 83-103. pdf

Rusu, M., Simion, G. 2015. Farm structure adjustments under the irrigation systems rehabilitation in the Southern Plain of Romania: A first step towards sustainable development, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(3): 91-100. pdf

Mihai, B., Nistor, C., Simion, G. 2015. Post-socialist urban growth of Bucharest, Romania – A change detection analysis on Landsat imagery (1984–2010), Acta Geographica Slovenica, 55(2): 223-234. pdf

Simion, G., Nistor, C. 2012. Spatial structure changes inside post-communist capital City of Bucharest, Human Geographies, 6.1: 79-89. pdf

Simion, G. 2010. The spatial changes of land use in the Bucharest Metropolitan Area 1970s – 2000s, Human Geographies, 4.2: 115-123. pdf

Simion, G. 2008. Geographical analysis of the land fragmentation process based on participatory mapping and satellite images. Case studies of Ciorogârla and Vănătorii Mici from the Bucharest Metropolitan Area, Human Geographies, 2.1: 83-94. pdf

Erdeli, G., Simion, G. 2006. Local decentralization and extended suburbanization: A geographical approach of the metropolitanisation process in Romania, Buletinul Societăţii de Geografie din România, tom. XII(XXCII): 107-120. pdf

 

Books:

English

Rusu, M., Simion, G., Dărăşteanu, C. 2007. Identificarea zonelor defavorizate din România şi sprijinirea lor după aderarea la Uniunea Europeană, Institutul European din România, Bucureşti.
[RO]. pdf
[EN] Identification of less-favoured rural areas and their support after Romania’s accession to the European Union
ISBN: 978-973-46-1845-3.

Chelcea, L., Simion, G. 2007. Deindustrialization, resemnification and urban reconversion, in: Kombinat – Ruins form the Golden Age, Igloo, Bucureşti. [EN] ISBN: 978-973-88398-0-9. pdf

Romanian

Ianoș, I. (coord.), Zamfir, D., Comănescu, L., Dumitrache, L., Merciu, F.C., Nae, M., Paraschiv, M., Pascariu, G., Saghin, I., Simion, G., Sîrodoev, I., Stoica, I.V., Tălângă, C., Tătui-Văidianu, M.N. 2015. Instrumente metodologice şi didactice în domeniul planificării şi dezvoltării teritoriale: strategii, Editura Universitara, Bucuresti. [RO]. ISBN: 978-606-28-0348-3. pdf

Holeab, C., Curaj, A. (coord.), … Simion, G. 2011. Implementarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2007–2013, București. [RO]. ISBN: 978-973-711-286-6. pdf

Simion, G. 2010. Zona metropolitană Bucureşti. Geografia agriculturii prin utilizarea tehnicilor GIS, Editura Universităţii din Bucureşti, București. [RO]. ISBN: 978-973-737-795-1. pdf

Becuţ, A., Chelcea, L., Dobraca, L., Lazăr, M., Mălureanu, R., Simion, G. 2010. Sectorul cultural şi regiunile de dezvoltare: resurse, infrastructura şi consum cultural, în Bakk M. (coord.), Politicile regionale în România, Polirom, Iaşi. [RO]. ISBN: 978-973-46-1845-3. pdf

Stănciulescu, G., Mincu, R., Pădurean, M., […] Simion, G. […] 2009. Strategia dezvoltării zonelor metropolitane şi amenajarea turistică, Editura ASE, Bucureşti. [RO]. ISBN: 978-606-505-173-7.

Buza, M., Badea, L., Dragomirescu, S. (coord.) 2008. Dicţionarul geografic al României, vol. I, A-L, Simion, G. – Foile Oradea, Reşita şi Brad, Editura Academiei Române, Bucureşti. [RO]. ISBN: 9978-973-27-1712-7.

Chelcea, L., Simion, G. 2008. Geografia, istoria şi memoria industrializării Bucureştiului, în Chelcea, L., Bucureştiul postindustrial. Memorie, dezindustrializare şi regenerare urbană, Editura Polirom, Iaşi, pp. 93-242. [RO]. ISBN: 978-973-46-0915-4. pdf

Becuţ, A., Chelcea, L., Dobraca, L., Mălureanu, R, Jderu, G., Lazăr, M., Nagy, R., Simion, G. 2007. Sectorul Cultural din România, Editura Polirom, Iaşi.

Cândea, M., Simon, T., Cimpoeru, I., Simion, G. 2004. Zone defavorizate în România. Concepte, Caracteristici, Studii de caz, Premise de dezvoltare, Editura Universitară, Bucureşti, pp. 202-246. [RO] ISBN: 973-7787-19-6. pdf

Simion, G. 2003. Reforma agrară şi inegalităţile regionale, în Popescu, C. R. (coord.), Disparităţi regionale în dezvoltarea economico-socială a României, Editura MeteorPress, Bucureşti, pp. 151-172. [RO] ISBN: 973-8355-48-6. pdf